Dịch vụ của chúng tôi

Bellaire Diagnostic Imaging cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ chẩn đoán hình ảnh cao nhất cho cộng đồng của chúng tôi, thông qua công nghệ tiên tiến và được đào tạo cao, đội ngũ kỹ thuật viên và bác sĩ X quang chu đáo và tận tâm. Công việc của chúng tôi trong ngành công nghiệp hình ảnh được hình thành bởi các nguyên tắc đạo đức cao nhất. Bệnh nhân là mục đích của các cơ sở của chúng tôi, và chúng tôi chịu trách nhiệm cho bệnh nhân của chúng tôi và bác sĩ giới thiệu của họ và được hướng dẫn bởi những gì tốt nhất cho bệnh nhân của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải thích chính xác và kịp thời cho cả bệnh nhân và bác sĩ của chúng tôi.

background image

Office Hours

Monday - Friday:

8:00 am - 5:00 pm

Saturday, Sunday:

Closed