Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ:
Chẩn đoán hình ảnh Bellaire
9440 Bellaire Blvd., Ste # 100
Houston, Texas 77036

Giờ:
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 08:00-6: 12:00
Thứ bảy: 9:00-3: 12:00

Điện thoại: (832) 239-8538

Fax: (713) 772-8032

E-mail: [email protected]

 

Liên hệ