Đối với bệnh nhân

Tại Bellaire Chẩn đoán ưu tiên số một của chúng tôi là làm cho chuyến thăm của bạn được thoải mái và thư giãn càng tốt. các bác sĩ xác nhận của chúng tôi được hội đồng quản trị ở đây để cung cấp trợ giúp ngay lập tức với nhu cầu chụp ảnh của bạn và cung cấp các bác sĩ của bạn có kết quả.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi vui lòng bấm vào đây