Lấy Hẹn

Đặt cuộc hẹn với Bellaire Diagnostic Imaging

Để yêu cầu sẵn sàng cuộc hẹn khi bạn đã nhận được đơn của bác sĩ, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xác nhận cuộc hẹn của bạn.

background image

Office Hours

Monday - Friday:

8:00 am - 5:00 pm

Saturday, Sunday:

Closed